Абдуллаев Р. ПОЛИТОЙКОНОМИЯ.

Mushtariylar: 1166

Китоб тўғрисидаги маълумотни қуйидаги манзилдан топиш мумкин:

    1. http://politoeconomia.narod.ru/index/0-9

Вы можете izih qoldirish, yoki trackback sazning saytingizdan.

Izoh qoldirish

Siz majbursiz tizimga kirish , izoh qoldirish uchin

OAV sifatida davlat ro'yhatidan o'tganligi to'g'risida 2013.12.04 da 0954-sonli Guvohnoma berilgan, ISSN 2181 - 7332