Иқтисодиётнинг яратувчиси Инсондир

Mushtariylar: 66
T1

Иқтисод фанининг классиклари, иқтисодиётни инсон онги ва иродасига боғлиқ бўлмаган объектив қонунлар бошқаради, деб ҳисоблашган. Базида иқтисодиёт ва иқтисод фанини ўрганишга табиий фанлар соҳасидан ўтган ва ўзларини бу соханинг янги қонуниятларини очиш шарифига муяссар бўлган шахслар деб хом ҳаёл сурадиган замонавий тадқиқочилар ҳам шундай ҳулосага келадилар. Бундай тадқиқотчиларга қандай муносабатта бўлиш мумкин? XIX-ХХ асрлар бўсағасида классик физикада кечган буюк инқироз билан, иқтисод фанида ўша даврдан хозирги кунга қадар ҳам давом этиб келайтган инқироз ўртасида қандай ўхшашлик ва умумийлик бор? Энерговалюта концепциясини амалда қўллаш мумкинлигининг бирон бир асоси борми? Батафсилроқ…

Муаллиф: Абдуллаев Рустамжон, иқтисод фанлари доктори, академик.

Вы можете izih qoldirish, yoki trackback sazning saytingizdan.

Izoh qoldirish

Siz majbursiz tizimga kirish , izoh qoldirish uchin

OAV sifatida davlat ro'yhatidan o'tganligi to'g'risida 2013.12.04 da 0954-sonli Guvohnoma berilgan, ISSN 2181 - 7332